alt
Że warto się ubezpieczyć chyba nie trzeba nikogo przekonywać...

W ramach większości oferowanych przez nas wycieczek jest zawarte podstawowe ubezpieczenie. Gorąco jednak zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia np. od Kosztów Rezygnacji, dzięki któremu w razie losowego przypadku odzyskasz większość wpłaconych a konto wycieczki pieniędzy.

Ponadto, dzięki współpracy z firmą Europejskie Ubezpieczenia Podróży oferujemy Wam również ubezpieczenia turystyczne roczne - dla osób często podróżujących prywatnie za granicę, ważne na obszarze całego świata oraz ubezpieczenia podróży służbowych - dla podróżujących służbowo (umowa ubezpieczenia zawierana jest z pracodawcą na rzecz zatrudnionych przez niego pracowników lub innych wskazanych przez niego osób. Możliwe jest zawarcie umowy krótkoterminowej (na wyjazdy do 62 dni) oraz rocznej, dedykowanej dla często podróżujących).

Dodaj nazwę widgetu